Upośledzenie umysłowe

Na czym polega upośledzenie umysłowe?

Na czym polega upośledzenie umysłowe?
Zobacz jakie objawy wywołuje żółtaczka fizjologiczna u noworodków a następnie odwiedź lekarza

Upośledzenie umysłowe jest zaburzeniem rozwojowym, które dotyczy sprawności intelektualnej. Uważa się, że o upośledzeniu umysłowym można mówić, jeżeli wskaźnik ilorazu inteligencji wynosi mniej niż 70. Osoba z tym schorzeniem ma trudności z przystosowaniem się do życia społecznego. Często wymaga opieki i pomocy w różnych, nieraz podstawowych czynnościach. Osoba upośledzona umysłowo miewa problemy z mówieniem oraz codziennym funkcjonowaniem.

żółtaczka pokarmowa żółtaczka występuje częściej u dzieci karmionych piersią, zobacz dlaczego Czytaj dalej