cholinex Jeśli żółtaczka nie będzie leczona to skutki mogą być tragiczne

Upośledzenie umysłowe jest zaburzeniem rozwojowym, które dotyczy sprawności intelektualnej. Uważa się, że o upośledzeniu umysłowym można mówić, jeżeli wskaźnik ilorazu inteligencji wynosi mniej niż 70. Osoba z tym schorzeniem ma trudności z przystosowaniem się do życia społecznego. Często wymaga opieki i pomocy w różnych, nieraz podstawowych czynnościach. Osoba upośledzona umysłowo miewa problemy z mówieniem oraz codziennym funkcjonowaniem.

Upośledzenie umysłowe może być wynikiem różnych chorób genetycznych, takich jak zespół Downa, zespół kruchego chromosomu X. Schorzenie może się także ujawniać w przebiegu różnych chorób, takich jak galaktozemia czy fenyloketonuria. Upośledzenie umysłowe może powstać nawet w okresie płodowym, zwłaszcza gdy matka zachoruje na różyczkę bądź toksoplazmozę.

Niepełnosprawność intelektualna występuje pod postacią lekką, umiarkowaną oraz ciężką. W tym pierwszym przypadku osoby z upośledzeniem, mogą prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. W przypadku upośledzenia umiarkowanego, obserwuje się zaburzenia w funkcji motorycznej, interpersonalnej czy społecznej. Osoby z upośledzeniem głębokim wymagają stałej opieki. Często mają problemy z sygnalizowaniem potrzeb fizjologicznych.

żółtaczka typu a objawy Zobacz jak można się zarazić żółtaczka typu b w szpitalu