Nieleczona żółtaczka cholestatyczna może wywołać groźne zapalenie wątroby

Wodogłowie pojawia się wówczas, gdy dochodzi do nadmiernego nagromadzenia się płynu mózgowo-rdzeniowego w mózgu. Schorzenie przyczynia się do licznych zaburzeń pracy mózgu oraz opóźnieniem w rozwoju dziecka.

Przyczyny powstania wodogłowia są zróżnicowane. Może pojawić się, jako wada wrodzona. Nie są jeszcze wyjaśnione czynniki, które doprowadzają do rozwoju choroby. Wodogłowie może być następstwem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W takiej sytuacji dochodzi do obrzęku mózgu, przez co utrudniony jest przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Czynnikiem sprzyjającym powstaniu choroby jest krwotok wewnątrzczaszkowy oraz guzy mózgu.

Ze względu na budowę czaszki, wodogłowie u dzieci będzie objawiać się powiększeniem głowy oraz stawów czaszki, większe żyły zazwyczaj widoczne na skórze głowy czy opóźnienie w rozwoju. W przypadku starszych dzieci, czaszka jest już dostatecznie uformowana. U nich dochodzi do pojawienia się wymiotów i silnych bólów głowy. W niektórych przypadkach może dojść do utraty przytomności i problemami z oddychaniem.

Podstawowym sposobem leczenia tego schorzenia jest przetaczanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Wczesne leczenie może zapobiec wystąpieniu znacznego opóźnienia rozwojowego dziecka.

wirusowe zapalenie wątroby objawy Zobacz czym charakteryzuje się żółtaczka u noworodków karmionych piersią i jak ją leczyć