wzw czyli wirusowe zapalenie watroby typu b zwane inaczej żółtaczką

Pierwsze objawy autyzmu są zazwyczaj obserwowane w ciągu pierwszych lat życia dziecka. Wówczas jest to autyzm dziecięcy. Niekiedy typowe dolegliwości pojawiają się w wieku przedszkolnym lub szkolnym. W takim przypadku jest to autyzm atypowy. Dorośli również borykają się z zaburzeniami autystycznymi. U każdego objawiają się w inny sposób. Niemal wszystkie autystyczne osoby mają trudności w relacjach interpersonalnych, uczeniu się czy nawet rozumieniu rzeczywistego świata.

Dorośli z autyzmem zazwyczaj inaczej reagują na dźwięki, zapachy czy obrazy, niż osoby zdrowe. Można także u nich zaobserwować większą wrażliwość na ból. Osoby z autyzmem nie reagują na kontakt wzrokowy. Często również mają spore trudności w okazywaniu oraz wyrażaniu uczuć. Ponadto stwierdza się u nich zaburzenia mowy. Mają one różną intensywność i zróżnicowany stopień nasilenia. Zazwyczaj wszystkie przenośnie i wypowiedziane do nich słowa rozumieją dosłownie. Ich sposób wypowiadania się jest szybki lub monotonny. Mogą mieć problemy z jąkaniem się.

Dorośli z autyzmem lubią swoje uporządkowane otoczenie. Źle się czują w momencie jakichkolwiek zmian. Czasem nieprzewidziane sytuacje, zmiana ułożenia ich przedmiotu, wywołuje u nich agresję. Osoby autystyczne często postrzegane są jako niekulturalne, oziębłe, a nawet nieprzystosowane do życia społecznego. Leczenie autyzmu dorosłego polega na regularnym uczęszczaniu na terapie psychologiczne. Niekiedy stosowane są leki psychostymulujące.

żółtaczka typu a zobacz normy bilirubiny u noworodków chorych na żółtaczkę