ADHD pojawia się najczęściej u dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Choroba jest też znana pod nazwą zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi. Zazwyczaj typowe objawy tej choroby z czasem zanikają lub są znacznie mniej zintensyfikowane.

Zaobserwowano, że ADHD może się rozwinąć na skutek uwarunkowań genetycznych. Wpływ ma także mniejsza aktywność dopaminy w korze mózgu. Zasadniczo w przebiegu tej choroby powstają zachwiania równowagi pomiędzy dwoma układami: dopaminergicznym a noradrenergicznym. Zakłada się, że do rozwoju ADHD przyczynia się również niedotlenienie w trakcie porodu, nadużywanie alkoholu przez ciężarną czy zaburzenia centralnego układu nerwowego.

Podstawowymi objawami choroby jest nadruchliwość, problemy z koncentracją oraz impulsywność. U każdego dziecka nasilenie tych objawów może być zróżnicowane, z przeważającym stopniem jednego z nich. ADHD można rozpoznać po zachwianiach emocjonalnych, gadatliwości, problemach mowy, zaburzeniach snu, łatwe rozpraszanie się dziecka, agresję, pojawienie się stanów lękowych czy trudnościach w nawiązywaniu relacji interpersonalnych.

Leczenie ADHD polega przede wszystkim na podawaniu odpowiednich leków. Ich głównym zadaniem jest poprawa koncentracji. Leki są dopasowane, w zależności od dominujących objawów dziecka.

dla naszych stałych klientów mamy Butapirazol maść o miłym zapachu groźna żółtaczka immunologiczna atakuje równiez układ odpornościowy