Dysleksja rozwojowa

Dysleksja rozwojowa

Dysleksja rozwojowa polega na trudnościach z czytaniem i pisaniem. Pojawia się u dzieci, które posiadają prawidłową sprawność intelektualną. Zakłada się, że dysleksja spowodowana jest nieprawidłowościami funkcji poznawczych czy motorycznych. Część naukowców domniemywa, że schorzenie jest konsekwencją różnych zakłóceń w funkcjonowaniu układu nerwowego. Pod uwagę brana są także uwarunkowania genetyczne.

Czytaj dalej

ADHD u dorosłych

ADHD u dorosłych

Wiele osób uważa, że ADHD jest chorobą typową dla dzieci. Tymczasem część dorosłych również cierpi na tą przypadłość. Ze względu na specyfikę tej choroby, może być ona mylona z zaburzeniami depresyjnymi.

Objawy ADHD u dorosłych są różne, uzależnione od konkretnego przypadku. Zazwyczaj pojawiają się problemy z koncentracją, brak skupienia na nużących dla danej osoby zadaniach lub czynnościach.

Buderhin należy do produktów wysokiej jakości choruję na wzw typu a czy to jest groźna choroba? Czytaj dalej

ADHD u dzieci

ADHD u dzieci

ADHD pojawia się najczęściej u dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Choroba jest też znana pod nazwą zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi. Zazwyczaj typowe objawy tej choroby z czasem zanikają lub są znacznie mniej zintensyfikowane.

Zaobserwowano, że ADHD może się rozwinąć na skutek uwarunkowań genetycznych. Wpływ ma także mniejsza aktywność dopaminy w korze mózgu. Zasadniczo w przebiegu tej choroby powstają zachwiania równowagi pomiędzy dwoma układami: dopaminergicznym a noradrenergicznym.

Czytaj dalej

Na czym polega upośledzenie umysłowe?

Na czym polega upośledzenie umysłowe?

Upośledzenie umysłowe jest zaburzeniem rozwojowym, które dotyczy sprawności intelektualnej. Uważa się, że o upośledzeniu umysłowym można mówić, jeżeli wskaźnik ilorazu inteligencji wynosi mniej niż 70. Osoba z tym schorzeniem ma trudności z przystosowaniem się do życia społecznego. Często wymaga opieki i pomocy w różnych, nieraz podstawowych czynnościach. Osoba upośledzona umysłowo miewa problemy z mówieniem oraz codziennym funkcjonowaniem.

Czytaj dalej

Co to jest wodogłowie?

Co to jest wodogłowie?

Wodogłowie pojawia się wówczas, gdy dochodzi do nadmiernego nagromadzenia się płynu mózgowo-rdzeniowego w mózgu. Schorzenie przyczynia się do licznych zaburzeń pracy mózgu oraz opóźnieniem w rozwoju dziecka.

Przyczyny powstania wodogłowia są zróżnicowane. Może pojawić się, jako wada wrodzona. Nie są jeszcze wyjaśnione czynniki, które doprowadzają do rozwoju choroby. Wodogłowie może być następstwem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Czytaj dalej